Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej określanych jako „Użytkownik”) działającego pod adresem www.balker.pl (dalej określany jako „Serwis”) przetwarzanych przez Balker spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Karola Olszewskiego 6, 25-953 Kielce (dalej zwaną „Spółką”), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785752, REGON 83331740, NIP 6572944946.
 2. Spółka szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających Serwis i jak większość wydawców stron internetowych, zbiera adresy IP ich komputerów oraz niezbędne informacje na temat korzystania z Serwisu. Dane te wykorzystuje tylko i wyłącznie w celach technicznych i administracyjnych (z wyjątkiem usługi geolokalizacji Użytkownika, która pozwala skierować go na właściwe dla niego podstrony miejskie serwisów). Spółka nie usiłuje identyfikować Użytkowników, dlatego używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Spółka. Oznacza to, że jeśli Użytkownika skorzysta z usług Serwisu, to Spółka może przetworzyć jego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres IP i NIP (fakultatywnie).
 2. Spółka jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli dokonuje on zakupu oferowanego przez Spółkę,
   • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeżeli kontaktuje się on ze Spółką celem uzyskania informacji o ofercie Serwisu i udostępnia przy tym swoje dane osobowe,
   • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, jeżeli zapisałeś się na newsletter Spółki. Informacje handlowe będą przesyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną tylko na wskazany adres e-mail. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie od Spółki newslettera.
 4. Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą (jeżeli Spółka jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Spółce jest możliwy drogą listową (ul. Karola Olszewskiego 6, 25-953 Kielce), e-mailową (info@balker.pl) lub telefonicznie (+48 570 570 275).
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują ją do retencji danych.
 7. Spółka ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika tylko uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa organom państwowym (m.in.: policja, prokuratura, sądy).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Spółka korzysta z systemów analizy sieciowej, które mogą być wykorzystywane do tworzenia profilów Użytkowników. Za wyjątkiem powodów uzasadnionych względami marketingowymi i zgodą Użytkownika, profil Użytkownika nie będzie oznaczany jego imieniem i nazwiskiem ani też innym określeniem, które mogłoby pozwolić na jego bezpośrednią identyfikację.
 10. Zbierane przez Spółkę dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Poprawianie danych może być dokonywane poprzez kontakt Użytkownika ze Spółką, zarówno pocztą tradycyjną jak i elektroniczną.
 11. Spółka wdrożyła pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz ma wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Spółkę albo podmiot przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje. Należą do nich:
  • firmy kurierskie;
  • operatorzy systemów płatności elektronicznej;
  • podmioty realizujące na zlecenie Spółki usługi marketingowe i personalizujące kontakty z naszymi klientami.

§3. PLIKI COOKIES

 1. Serwis używa cookies („ciasteczek”). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się z Serwisem, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika w Serwisie.
 4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie Serwisu, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy cookies, aby zagwarantować najwyższy standard Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Spółki w celu optymalizacji działań.
 5. W Serwisie Spółka wykorzystuje następujące cookies:
  1. „niezbędne” cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3.  „wydajnościowe” cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  4. „funkcjonalne” cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
  5. „reklamowe” cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Użytkownik powinien mieć świadomość, że wyłączenie cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Spółka może uzyskiwać do nich dostęp.
 7. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację przedstawionych wyżej zasad korzystania z cookies i zgodę na posługiwanie się nimi przez Spółkę.

§4. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na stronie głównej Serwisu w zakładce „polityka prywatności”.