Hustyper

Balker H87 Modern

Pris fra 260.000 PLN inkl. mva.

Balker H87 Standard

Pris fra 250.000 PLN inkl. mva.

Balker H114

Pris fra 280.000 PLN inkl. mva.

Balker H167

Pris fra 450.000 PLN inkl. mva.