RODO

Kjære kunde

i forbindelse med ikrafttredelsen fra 25. mai 2018 av bestemmelsene i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning, sk. GPRD), informerer vi vennlig om at vår organisasjon, Balker ansvarlig selskap, har implementert og anvender prinsippene for behandling av personopplysninger i henhold til denne juridiske bestemmelsen. Hvis du er en fysisk person og bruker eller har tenkt å bruke våre tjenester som forbruker, oppfordrer vi deg derfor til å lese den gjeldende versjonen av nettstedets Regler og Personvernpolicy.

Hvis du er i tvil om behandlingen av dine personopplysninger eller eventuelt brudd på din rett til personvern, vennligst kontakt oss.

Styret i selskapet Balker